Thursday, November 4

moulting process done!!

Assalamualaikum & hye peeps~~

Di sini, saya pemegang status

pengerico diraja 

Scoliodentosaurophobia...

ingin mengumumkan...

bahawa...

tepat jam  12.14 a.m

pada 5 November 2010

enche' Scoliodentosaurophobia 

telah berjaya menyalin pakaian beliau

tanpa gagal.

Oleh itu,

kepada rakyat-rakyat.

jangan kaget melihat 

Enche' Scoliodentosaurophobia

kerana...

ia masih di bawah penyelenggaraan.sekian

wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokaaatuh~

No comments: