Tuesday, June 1

Happy Gawai


wishing to all my Dayak friends...

Selamat Hari Gawai....

Gayu Guru Gerai Nyamai...


No comments: